Loading...
Logo
Image

निर्वाचनको दिनको लागि सवारी आवगमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने दिन मंसिर ४ गते सवारीसाधन सञ्चालनका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ ।

सवारी साधन प्रयोग गर्ने अनुमतिपत्रका लागि सिफारिस गर्ने तथा अनुमतिपत्र दिने अधिकारीक र सवारीको संख्यासमेत समावेश गरेर आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतदानको दिनको सवारी आवगमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी गरेको हो ।

मापदण्ड अनुसार उम्मेदवार वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधिले मतदानको दिन सवारी सधान प्रयोग गर्नका लागि तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित मूख्य निर्वाच अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निवेदन प्राप्त भएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतले एउटा दुई पाग्रे वा तीन पाग्रे वा चार पाग्रे विद्युतीय वा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने हलुका सवारी साधनका लागि अनुपतिपत्र जारी गर्नुपर्नेछ ।

 

उम्मेदवार बाहेक अन्य निकाय वा संस्थाले मतदानको दिन सवारी साधन प्रयोग गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको आधिकारिक लेटर प्याडमा सवारी साधन नम्बर, सवारी साधनको किसिम र सवारी साधन प्रयोगकर्ताको नामसमेत उल्लेख गरेर सिफारिस दिने अधिकारीको सिफारिस लिएर अनुमती पत्र जारी गर्ने निकाय वा अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निवेदन प्राप्त गरिसकेपछि तोकिएको निकाय वा अधिकारीले तोकिएको संख्यामा नबढ्ने गरी आयोगबाट जारी गरिने सवारी अनुमतिपत्रको हकमा तोकिएको ढाँचामा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी गरिने सवारी अनुमतिपत्रको हकमा तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्नेछ । आयोग वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमतिपत्र जारी गर्दा कामको प्रकृति हेरी एकभन्दा बढी बढी जिल्लाका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्ने गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न सक्नेछ । तर, विदेशी नम्बर प्लेट भएको सवारी साधन प्रयोग गर्न भने अनुमति नदिइने आयोगले जनाएको छ । 

मतदानको दिन बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, खानेपालीको ट्यांकर, दुध बोक्ने सवारी साधन, दमकल र सञ्चारकर्मीलाई अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छैन् । यस्तै दूरसञ्चार तथा केबल सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, शव वाहन, अस्पतालमा कार्यरत परिचयपत्र प्राप्त चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको आवागमनका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, निर्वाचन आयोगबाट जारी परिचयपत्र बाहक पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ताले प्रयोग गर्ने सवारी साधनले अनुमति लिनुपर्ने छैन ।

Comments

KATHMANDU WEATHER